Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/server843137/ftp/wordpress/wpn_lukasz/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/server843137/ftp/wordpress/wpn_lukasz/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/server843137/ftp/wordpress/wpn_lukasz/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Polityka ochrony danych osobowych - Kancelaria Amenda
Kancelaria Radcy Prawnego Adam AMENDA | Polityka ochrony danych osobowych
15573
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15573,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Polityka ochrony danych osobowych

I. Administratorem danych osobowych jest Adam Amenda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Adam Amenda z siedzibą w Bydgoszczy (85-791) przy ul. Twardzickiego 62/2A, NIP 8762222217, REGON 340852346, dalej określany jako „Kancelaria”.

 

II. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzane są dane osobowe Klientów Kancelarii, które zostały udostępnione w związku z zawarciem oraz realizacją umowy o świadczenie usług prawnych. Przetwarzane są także dane osób przekazane przez Klientów Kancelarii, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. 

 

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail), adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numer PESEL, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego. 

 

IV. Dane osobowe Klientów Kancelarii przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych oraz archiwizacji danych. 

 

V. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

VI. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f oraz art. 9 ust.2 lit. a, b, c, f RODO, czyli jest realizowane na podstawie zgody, lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, lub jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe mogą być również przetwarzane gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Uzasadnionym interesem Kancelarii jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 

VII. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy o świadczenie pomocy prawnej. 

 

VIII. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 

  1. uprawnione organy publiczne,
  2. podmiot realizujący usługi doradcze na podstawie wewnętrznych umów i przepisów prawa,
  3. podmioty dostarczające korespondencję,
  4. podmioty świadczące usługi wspomagające, w szczególności księgowość, obsługa IT

 

XI. Kancelaria informuje o prawie do:

 

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania. 

 

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Kancelaria informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.